Masiv logo

Masiv AS er distriktets største lokaleide totalentreprenør, kjent for pålitelighet og handlekraft.

IKM Invest AS er et privat investeringsselskap som investerer i eiendom og private selskaper.

DNB Eiendom er blant distriktets største eiendomsmeglerforetak. Ta kontakt med våre meglere for mer informasjon.